CIKGU RAZAK

CIKGU RAZAK

Isnin, 9 September 2013

ULANGKAJI BAB 4 TING 3


 

 

ULANGKAJI BAB 4 TING 3

 
4.1       KE ARAH MENCAPAI PERPADUAN  KAUM

4.1.1    Jawatankuasa Hubungan antara Kaum. (Community Liaison Committee-)(CLC)
1.         Ditubuhkan untuk mencapai _______________
2.         ditubuhkan pada __________
3.         Pihak British  bersetuju memberi ____________ dengan syarat wujud kerjasama kaum Tanah Melayu
4.         British mahu  wujud kerjasama kaum  kerana:
a.         Mewujudkan keadaan ekonomi dan politik _______________
b.         mendorong ________________________dan  pelaburan British di Persekutuan Tanah Melayu.

5.         CLC Mulanya dianggotai
a.         kaum Melayu yang diwakili UMNO  yang diketuai oleh _______________
b.         manakala orang Cina  diwakili  MCA yang diwakili oleh _______________

6.         Mulai bulan Ogos 1949, turut dianggotai oleh seorang wakil dari kaum _________________ ______________dan Eropah
7.         Pengerusi CLC ialah  _______________
8.         Penasihatnya ialah  _______________
9         Dalam rundingan dijalankan selama  _________
10.       UMNO telah mengemukakan memorandumnya mempertahankan  _______________
11.       CLC _______________tuntutan UMNO.
12.       Satu _____________telah dibuat antara UMNO dan CLC  untuk menyelesaikan kebuntuan rundingan . Antarannya ialah :
a.         syarat ___________________dilonggarkan.
b.         ________________dan pelajaran kepada orang Melayu.
c.         _________akan diadakan di peringkat majlis bandaran, negeri dan  Majlis Perundangan Persekutuan  pada masa yang sesuai
d.         Wujudkan  ________________yang mewajibkan penggunaan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar.
13.       Cadangan ini  ____________ selepas tahun 1951

 
4.1.2    Usaha perti-parti politik mewujudkan perpaduan kaum

1.         Parti politik telah ditubuhkan sebagai usaha untuk melahirkan perpaduan kaum demi kemerdekaan Tanah Melayu. ialah :

Parti                Tahun  Pengasas

UMNO           1946   

MIC                K.L. Devaser

            1949    Tan Cheng Lock

PAS    1951   

IMP                Dato Onn bin Jaafar

            1954    Dato Onn bin Jaafar

2.         ________________diadakan oleh Menteri Besar, pihak British dan Parti Negara pada _________ _______ untuk melahirkan kerjasama politik .

3.         Parti-¬parti berasaskan kaum seperti UMNO, MCA dan MIC telah bekerjasama menubuhkan  ________

4.         ________ ________ (PAS) juga bekerjasama dengan UMNO dalam Konvensi Nasional yang diadakan pada ________

5.         Konferensi Nasional dan Konvensi Nasional merupakan ________________pelbagai parti politik untuk

a.         mencari jalan merealisasikan ____________

b.         membincangkan pentingnya mengadakan ________
6.         Usaha murni tokoh pemimpin parti-parti ini merupakan usaha awal untuk melahirkan _____ ________ kaum dalam politik Tanah Melayu.
7.         Dato’ Onn Ja’afar menjadi tokoh politik yang awal menyedari ________________pelbagai kaum
8.         Tunku Abdul Rahman merupakan tokoh yang ________________pelbagai parti dalam Parti Perikatan
9.         Antara Usaha –usaha Parti-Parti Politik mewujudkan Perpaduan

PARTI            USAHA

UMNO           Menubuhkan ________

Membuka ________kepada bukan Melayu.

________________ syarat kerakyatan Persekutuan

Mencadangkan ________

MIC    Menyokong perjuangan ________ ________

Menganggotai ________   pada  tahun 1955 .

MCA   ________________Dato Onn dan IMP

Menyokong  ________________ membentuk Parti Perikatan.

IMP     Menegakkan ________________ kaum dalam satu parti.

______________kepada semua kaum.

PAS    Membuka keahlian parti kepada semua ________________________

Menyertai ______________pada 1954

Parti Negara    Terbuka kepada  ________

Menerima _______________dengan syarat  ibu atau bapa warganegara Persekutuan

Mendukung _________________ _ dalam satu parti

 

4.1.3    Pendidikan Alat  Perpaduan
1.         Sistem pendidikan yang sama dapat :
a.         merupakan satu cara untuk ________ ________ di kalangan generasi muda .
b.         rakyat Tanah Melayu akan dapat disatukan dengan _____________yang tidak berbelah bahagi.

2.         Sebelum merdeka terdapat sekolah agama Islam, sekolah ________     Melayu, Cina, Tamil dan aliran Inggeris.

3.         Perpaduan terhalang kerana :
a.         terdapat _________ekonomi dan sosial.
b.         Setiap kaum mengikut __________ ______
c.         Tiada satu ________________yang boleh menyatukan mereka.

4.         Ciri-ciri Sekolah Vernakular Melayu :
a.         Menggunakan bahasa Melayu sebagai _____ ________
b.         Dibiayai oleh ________
c.         Belajar setakat peringkat ________
d.         Dibina di ________________
e.         ________________yang daif
f.         Lepasan sekolah ini tidak berpeluang ________________
g.         Berpeluang melanjutkan pelajaran ke _______ _________________

5.         Ciri-ciri Sekolah Agama
a.         Terdiri daripada sekolah ___________  dan sekolah agama rakyat dan sekolah agama
b.         Bahasa pengantar ialah _________ _______
c.         Dibiayai ________
d.         Bebas dari ________________
e.         Mempunyai  pengajian peringkat ________ ________ dan ________
f.         Berpeluang melanjutkan pelajaran ke Indonesia, Mesir dan India .
g.         Contoh sekolah:  ________________ ________

6.         Ciri-ciri Sekolah Inggeris
a.         Ditubuhkan sejak ________oleh mubaligh
b.         Bahasa pengantar ialah ______________
c.         Diambil  alih oleh kerajaan British kerana ________________________
d.         Dibina di ________
e.         boleh melanjutkan pelajaran ke ________ ________dalam dan luar negara.
f.         Berpeluang menjawat ________
g.         ________________oleh masyarakat
h.         Contoh sekolah: ________________ ________

7.         Ciri-ciri Sekolah Tamil
a.         Ditubuhkan oleh ________
b.         Sukatan pelajaran berorientasi  sistem ________________
c.         ________dibawa masuk dan India
d.         Pengajian hanya di peringkat ________
e.         Kurang sambutan kerana ibu bapa suka  anaknya  membantu  ________
f.         Tidak berpeluang mendapat kerja ________ ________

8.         Ciri-ciri Sekolah Cina
a.         Ditubuhkan sejak abad ke 19 oleh pihak ________________
b.         ________  dan buku dibawa dari  negara China
c.         Bertujuan mengekalkan ________
d.         Berkembang pesat sebagai ___________ budaya dan bahasa  Cina .
e.         Mendapat ________     masyarakat Cina
f.         Contoh sekolah : ________ ________ ________

9.         Sistem pendidikan yang mempunyai perbezaan ini gagal melahirkan
a.         Perasaan  ________________________
b.         Semangat ________
c.         ________

10.       Hal ini tentulah ________________       yang sedang berusaha mendapatkan kemerdekaan.

11.       Beberapa laporan dikeluarkan untuk
a.         merapatkan jurang ________________
b.         membentuk ________________

12.       Laporan pelajaran  mengandungi:
a.         Peraturan yang menjadi ________________ menjalankan sistem pendidikan negara
b.         ________________untuk melahirkan sistem pendidikan kebangsaan

13.       ________________________ialah satu tatacara pengendalian sistem pendidikan  yang menekankan keseragaman

a.         ________________
b.         Penggunaan ________________

14.       Cadangan Laporan Pelajaran Tanah Melayu

a.   Laporan Barnes 1951
i.          Pendidikan ________________
ii.         Bahasa pengantar di _____________ialah bahasa Melayu dan bahasa Inggeris
iii.        Bahasa pengantar di ________________ menggunakan bahasa Inggeris

b.   Laporan Fenn-Wu 1951  
i.          ________________Laporan Barnes
ii.         mahu mengekalkan sistem pendidikan ________________
iii.        menuntut ________________sebagai bahasa pengantar  di sekolah Cina

c.   Ordinan Pelajaran 1952                          
i.          _____________ pendidikan sekolah rendah
ii.         ________________sekolah rendah ialah bahasa Melayu
iii.        Bahasa pengantar sekolah menengah ialah ________________

d.    Laporan Razak 1956

i.          Mengadakan ________________yang menggunaklan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar  bagi sekolah rendah dan menengah.
ii.         Mengadakan ________________dengan menggunakan bahasa Cina, bahasa Tamil dan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar.
iii.        Pendidikan rendah adalah ________
iv.        ________________diajar jika terdapat 15 orang pelajar yang memohon.
v.         Mengadakan sukatan pelajaran, sistem peperiksaan, latihan perguruan dan ________________

15.       Laporan Barnes telah menjadi ________ pelajaran  seterusnya
16.       ______________________penggunaan bahasa pengantar bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris
17.       ________________tahun 1952 diadakan dan menerima cadangan Laporan Barnes.

18.       ________________membenarkan penggunaan bahasa pengantar  vernakular selama sepuluh selepas merdeka.
19.       Sekolah vernakular akan ________________ ________ sekolah umum  yang akan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar.
20.       Laporan Razak ________    pada 1961

 

4.2       Kerjasama Kaum Ke Arah  Berkerajaan Sendiri

4.2.1    Sistem  Ahli

1.         diperkenalkan pada tahun  ________
2.         bertujuan ________________________dan kaum lain dalam pentadbiran Tanah Melayu.
3.         Idea penu buhan dicetuskan oleh ________
4.         British dan raja-raja Melayu ________ idea ini .
5.         ________________ pada bulanApril 1951 hingga bulan Jun 1955.
6.         Ciri-ciri Sistem Ahli ialah :

a.         Satu sistem ________________yang terdiri daripada beberapa orang pegawai dan tokoh masyarakat.
b.         Anggotanya dikenali sebagai ________
c.         Dilantik oleh ________________________ dengan persetujuan Majlis Raja-Raja Melayu.
d.         Ahli-ahli diletakkan ________________ Pesuruhjaya Tinggi British
e.         terdiri daripada ________________anggota iaitu
i.          lima orang ________________yang terdiri  tiga orang Melayu, seorang Cina dan seorang India.           
ii.         empat orang ________

7.         Antara anggota Sistem Ahli ialah :

Ahli     Portfolio

Dato’ Onn Ja’afar     
Ahli Tanah , Perlombongan dan Pehubungan

Tunku Yaakob Almahrum Sultan Abdul  Hamid Halim Shah        

Dato’ E.E.C. Thuraisingam   
Ahli Kesihatan

8.         Pada 1955, ______________________   dan  Tun H.S.Lee telah dilantik menganggotai Sistem Ahli.
9.         Perlantikan ini mecerminkan   ___________ yang kukuh di Persekutuan Tanah Melayu

 

4.2.2    Kelonggaran syarat kerakyatan Persekutuan

1.         Jawatankuasa Hubungan antara Kaum mencadangkan supaya syarat kerakyatan  kepada golongan imigran dilonggarkan bertujuan  

a.         Golongan imigran ________________ sepenuhnya kepada Persekutuan Tanah Melayu.
b.         mengelakkan imigran daripada terus terpengaruh dengan ________________

2.         Kelonggaran syarat kerakyatan ini dibuat di peringkat ________________

3.         Terdapat tiga cara kerakyatan iaitu :
a.         Kerakyatan ________________      iaitu seseorang boleh menjadi rakyat mengikut  undang-undang yang telah diluluskan
b.         Kerakyatan ________________       iaitu  memerlukan seseorang itu mengisi borang khas dan diluluskan oleh kerajaan
c         Kerakyatan ________________      ialah kerakyatan yang diberikan oleh Pesuruhjaya Tinggi British kerana telah berjasa kepada Tanah  Melayu

4.         Perbezaan  syarat Kerakyatan Persekutuan dan Kerakyatan Negeri  1951

            Persekutuan    Negeri

kuat kuasa undang-undang    a.         ________________ di mana-mana negeri Melayu

b.         Seorang ________ ________dan koloninya yang  lahir di Negeri-Negeri Selat     a.         ________   dinegeri-negeri Melayu
b.         ________________yang dilahirkan  di negeri Melayu
c.         Seorang ____________ yang lahir  di negeri itu dan seorang  daripada ibu atau bapa dilahirkan di Persekutuan  Tanah Melayu

Secara  permohonan   Seorang warganegara  British dan koloninya yang ________ ________ tahun , berkelakuan baik dan mengangkat  sumpah taat setia       Seorang _______________ yang dilahirkan  di negeri itu  , berkelakuan baik , mengangkat sumpah  setia kepada raja dan melepaskan kewarganegaraan asal

Secara ________        Seorang warganegara  British dan koloninya  yang menetap   selama ________________ tahun secara berturut-turut di negeri ini      Tiada

 

5.         Dengan kelonggaran ini , rakyat Tanah Melayu (rakyat  raja ) terdiri daripada orang Melayu dan orang Asli  tetapi juga ________________

6.         ________ ________ ________ ________ (RIDA) ditubuhkan  kerana
a.         sebagai ________  kepada kelonggaran kerakyatan Persekutuan dan negeri. 
b.         untuk membantu meningkatkan _______ _________ orang Melayu.

c.         sebagai satu cara ________________________ supaya bersetuju dengan kelonggaran kerakyatan Persekutuan dan Kerakyatan Negeri 1951.

7.         Pada  1966 RIDA  ditukar nama kepada ________  ________________________

 

4.2.3    Pembentukan Parti Perikatan

1.         UMNO, MIC dan MCA  mewujudkan ________ ________ dengan menubuhkan Parti Perikatan

2.         Pemipin-pemimpin parti ini  penubuhan Parti Perikatan kerana akan melahirkan perpaduan dan  ________________________

3.         Perikatan dibentuk ________________mengikut keperluan politik semasa.

4.         British menyokong kerjasama antara parti kerana:
a.         wujud suasana ________________
b.         menjamin  _______________________British

5.         Peringkat Penubuhan .Parti Perikatan

1952    a.         ________________Kuala Lumpur dengan MCA Selangor dalam pilihan raya Bandaran Kuala Lumpur.
b.         Pakatan ini ________     pilihan raya tersebut
c.         Pakatan ini disambut baik oleh  ________________UMNO dan MCA
d.         Mereka merundingkan ________  ________ yang lebih  besar di peringkat Tanah Melayu

1954    a.         ________________diadakan

b.         ________________________dibentuk.
c.         ________________ ke seluruh Persekutuan Tanah Melayu bagi memenangi pilihan raya negeri.

 

1955    a.         ________ masuk dalam Parti Perikatan Parti

b.         Menyertai pilihan raya ________ ________________dan memenangi 51 daripada 52 kerusi yang dipertandingkan

 

6.         Antara kesan kerjasama antara kaum ini ialah:
a.         dapat melahirkan ________________
b.         menjadi ________________untuk menolak pengaruh komunis
c.         ________________    Parti Komunis Malaya

 

4.2.4    Pilihan Raya   Majlis Bandaran

1.         Piihan Raya Majlis Bandaran  diadakan untuk memilih ________________________

2.         Pilihan raya ini dijalankan  untuk  memberi peluang  penduduk tempatan   menjalankan tanggungjawab ke arah  ________________

3.         Pilihan  raya   majlis bandaran  ________ diadakan pada Disember  1951 di George Town .

4.         Pilihan raya ini  dimenengi oleh _____________ yang dianggotai pelbagai kaum .

5.         Pilihan Raya ________________________  telah diadakan pada bulan Februari 1952

6.         UMNO dan MCA telah ___________ kerjasama bagi menghadapi pilihan raya tersebut.

7.         Kerjasama ini telah dibuat oleh  ________ ________selaku Pengerusi Pilihan Raya Bahagian UMNO  dengan Tun H.S.Lee(Pengerusi  MCA Selangor) 

8.         Pakatan UMNO-MCA memenangi ________ kerusi yang dipertandingkan.

9.         Pakatan UMNO-MCA telah  memenangi  ________________  kerusi Majlis Bandaran yang dipertandingkan

10.       Kemenangan ini mendorong kerjasama UMNO-MCA  di ________________sehingga lahirnya Perikatan UMNO-MCA pada 1954

11.       Kepentingan pilihan raya Majlis Bandaran ialah :

a.         menjadi asas  penduduk ________________ dan kerajaan

b.         rakyat berpeluang ________________untuk memilih pemimpin

c.         ________________________menjadi amalan  dalam pentadbiran

 

4.2.5    Pilihan raya Negeri

1.         Pilihan raya ini mula diadakan pada tahun ______

2.         Pilhan raya ini bertujuan memberi peluang kepada rakyat untuk ________________kerajaan yang bakal memerintah.

3.         Perikatan UMNO-MCA telah ________ ________ daripada 268 kerusi negeri

4.         Kemenangan ini membuktikan

a.         rakyat menerima ________________ antara kaum dalam politik tanah air .

b.         ________________terhadap Parti Perikatan

 

 

4.2.6    Pilihan Raya Majlis Perundangan Persekutuan

1.         Pada 1954  pihak British telah menubuhkan sebuah ________________________

2.         Jawatankuasa dianggotai oleh pegawai kanan British dan   dan ________________

3.         Sebanyak 100 kerusi untuk ______________ __________________ (MPP) diperuntukkan.

4.         Jawatankuasa ini mencadangkan

a.         52 kerusi dipilih melalui  ________

b.         48 ahli dilantik oleh ________________

5.         Cadangan ini ________    oleh  Parti Perikatan  dan menuntut menuntut tiga per lima ahlinya dipilih.

6.         ______________________ pergi ke London untuk memohon kepada kerajaan British mendapatkan kerusi pilihan raya yang lebih, tetapi gagal.

7.         Pilihan Raya Majlis Perundangan Persekutuan (MPP) diadakan pada ________________

8.         Kempen pilihan raya diadakan bermula selepas ________________pada l5 Julai 1955.

9.         Dalam pilihan raya  ini ______________terbuka kepada lelaki dan wanita yang berumur 21 tahun ke atas.

10.       Hak mengundi in adalah ________________ sebuah negara yang merdeka

11.       Parti Perikatan mengeluarkan manifesto antaranya: 

a.         Mencapai ________________ dalam tempoh empat tahun

b.         Mewajibkan ________________

c.         Melindungi hak raja-raja Melayu sebagai  ________________

d.         Menamatkan ________

e.         Menjadikan   ________________  yang bercorak tempatan

12.       Manifesto ialah satu  ________________ yang akan dilaksanakan oleh   parti politik  jika menenangi pilihan raya dan membentuk kerajaan.

 

13.       Antara parti-parti yang bertanding dalam pilihan raya tersebut ialah Perikatan , Parti Negara , ________________________,  Liga Melayu Perak, Parti Buruh , People’s Progressive  Party

14.       Parti Perikatan telah memenangi sebanyak  ________________ daripada sejumlah 52 kerusi  yang dipertandingkan

15.       Satu kerusi dimenengi oleh  ________________ ________

16.       Faktor kemenangan parti Perikatan ialah :

a.         ________________parti-parti yang bertanding.
b.         ______________pemimpin parti berunding untuk mencari penyelesaian masalah politik.
c.         ________________ setiap kaum untuk berkongsi kuasa dalam politik negara
d.         ________________ untuk menolak pengaruh Parti Komunis Malaya.
e.         ________   untuk mencapai kemerdekaan yang berkobar-kobar
f.         ________________pilihan raya yang  dapat diterima umum
17.       Kemenangan Parti Perikatan menunjukkan

a.         ________________kaum dan politik merupakan pendekatan terbaik bagi masyarakat berbilang bangsa
b.         ________________ dapat dijalin untuk mengelakkan perselisihan atau ketegangan kaum.

18.       Parti  Perikatan mengamalkan _______________  dan berkongsi kuasa dalam pengurusan sebuah negara

Tiada ulasan:

Catat Ulasan